Kruispijpstoomketel

 

 

 Deze Kruispijpstoomketel staat bij ons in de werkplaats en kan ons stoomdruk leveren om de stoommachine + pompen te kunnen laten werken.

Deze stoomketel is in bruikleen voor onbepaalde tijd.

Hier zijn wij heel blij mee aangezien we de machines vroeger alleen konden laten draaien op perslucht en nu zoals het hoort op STOOM !

Foto Ketel

 .